Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 29/09/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Tài chính

21/10/2020 15:24 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận thanh tra số 101/KL-CXBIPH ngày 16/10/2020 của Cục Xuất bản, in và phát hành.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2880

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)