Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/07/2021

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

14/08/2020 14:17 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận thanh tra số 687/KL-TTra ngày 12/08/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.


Nội dung kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 1000

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)