Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/07/2021

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam

03/07/2020 14:52 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận số 340/KLTT-TTIII ngày 23/06/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.


Xem nội dung chi tiết kết luận thanh tra tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 831

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)