Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/12/2023

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPVPHC ngày 06/3/2020 đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Dân trí và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 10/QĐ-XPVPHC ngày 06/3/2020 đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Sách Giáo dục Bắc Hà

13/03/2020 10:21 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết của các quyết định xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2317

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)