Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/09/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và một số chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

31/07/2019 16:22 CH Xem cỡ chữ

 Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 179

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)