Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

VIỄN THÔNG

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 5/2019

01/06/2019 08:35 SA Xem cỡ chữ

Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 5/2019
 Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng: 
133,877,535
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn: 
75,216,569
            Thuê bao trả trước: 
70,448,710
            Thuê bao trả sau: 
4,767,859
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu: 
58,660,966
            Thuê bao trả trước: 
54,158,129
            Thuê bao trả sau: 
4,502,837
 

Nguồn: Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 2542

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)