Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27/09/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viễn thông Long An

20/05/2019 14:27 CH Xem cỡ chữ

 Nội dung kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 1572

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)