Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với Viettel Tây Ninh

10/05/2019 15:05 CH Xem cỡ chữ

 Xem toàn văn kết luận thanh tra tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 1670

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)