Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/07/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành về tần số vô tuyến điện và an toàn bức xạ vô tuyến điện đối với viễn thông Hà Tĩnh

01/02/2019 15:59 CH Xem cỡ chữ

Xem toàn văn Kết luận thanh tra tại tệp đính kèm./.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 165

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)