Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/08/2020

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO

Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

22/01/2019 10:54 SA Xem cỡ chữ

STT
Tên báo cáo
Năm/kỳ báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ TTTT
 2020
 
 12/02/2020
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/186QD--Cong-khai-du-toan-2020.PDF
2
 
 
 
 
 
 


 

Lượt truy cập: 308

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)