Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến đối với Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc

21/01/2019 10:00 SA Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định thanh tra số 167/QĐ-TTV ngày 4/12/2018 của Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (viết tắt: Trung tâm V) về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện, từ ngày 11/12/2018 đến ngày 26/12/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc tại địa bàn Hải Dương, Hưng Yên.
 
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/12/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến của Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc;
 
Giám đốc Trung tâm V kết luận như sau. (Xem toàn văn chi tiết kết luận thanh tra tại tệp đính kèm).

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2256

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)