Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 08/06/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng (trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)

12/10/2018 09:22 SA Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định thanh tra số 418/QĐ-TTra ngày 06/7/2018 của Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Bưu điện TP Đà Nẵng), từ ngày 24/7/2018 đến ngày 20/8/2018 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bưu điện TP Đà Nẵng (trụ sở tại số 271 Nguyễn Văn Linh - Phường Vĩnh Trung - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng).
 
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 11/9/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Bưu điện TP Đà Nẵng,
 
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:
 
Xem toàn văn kết luận thanh tra tại đây./.

Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 3041

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)