Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Bình

24/09/2018 14:04 CH Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định thanh tra số 512/QĐ-TTra ngày 7/8/2018 của Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Bưu chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Bình và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 20/8/2018 đến ngày 28/8/2018, Đoàn thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại trụ sở của Công ty.
 
Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 05/BCKQ-ĐTT ngày 14/9/2018 của Đoàn thanh tra,
 
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Kết luận như sau: (Xem và tải về toàn văn kết luận thanh tra tại đây)

Nguồn: Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 2332

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)