Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/03/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Bộ Tài chính

04/09/2018 08:42 SA Xem cỡ chữ

Ngày 31/8/2018, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Kết luận số 582/KL-TTra về việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Bộ Tài chính.

Toàn văn kết luận thanh tra xem trong tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Nguồn: Thanh tra Bộ

Lượt truy cập: 2058

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)