Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 29/05/2023

TÀI LIỆU

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông năm 2018 áp dụng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty

20/06/2018 14:42 CH Xem cỡ chữ

 Mẫu phiếu thu thập thông tin xin vui lòng tải về dưới đây.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2706

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)