Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/03/2023

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Danh sách giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng (đến hết quý III/2018)

23/04/2018 10:26 SA Xem cỡ chữ

STT Tên doanh nghiệp Loại GP Số GP Ngày cấp Ngày hết hạn Nội dung Phạm vi
1 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam TLM 19/GP-CVT 18/01/2018 23/4/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM 468/GP-BTTTT 14/10/2016 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
TLM 797/GP-CVT 29/12/2017 29/12/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
2 Tổng công ty Viễn thông Mobifone TLM 362/GP-CVT 31/10/2014 31/10/2029 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM 474/GP-BTTTT 17/10/2016 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
3 Tập đoàn Viễn thông quân đội  TLM+CCDV 112/1998/GP-TCBĐ 24/01/1998 31/01/2018 Mạng Vô tuyến Toàn quốc
TLM 323/GP-CVT 26/7/2012 28/4/2018 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM+CCDV 113/1998/GP-TCBĐ 24/01/1998 31/01/2018 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM+CCDV 679/2002/GP-TCBĐ  29/07/2002 30/07/2017 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM+CCDV 680/2002/GP-TCBĐ  29/07/2002 30/07/2017 Mạng cố định đường dài Toàn quốc
TLM+CCDV 81/2003/GP-BBCVT  28/04/2003 28/04/2018 Mạng cố định quốc tế Toàn quốc
TLM 754/GP-CVT 25/12/2017 26/11/2019 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
TLM 466/GP-BTTTT 14/10/2016 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
4 Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu TLM+CCDV 343/GP-BTTTT 16/3/2009 16/3/2024 Mạng cố định mặt đất  Toàn quốc
TLM+CCDV 542/GP-BTTTT 16/4/2010 16/4/2025 Mạng cố định mặt đất  Toàn quốc
5 Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu TLM 476/GP-BTTTT 18/10/2016 5/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
6 Công ty Cổ phần viễn thông FPT  TLM 146/GP-CVT 2/5/2013 10/10/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
7 Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội TLM+CCDV 83/2003/GP-BBCVT 28/4/2003 28/4/2018 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
TLM+CCDV 951/GP-BTTTT 30/6/2008 30/6/2023 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
TLM+CCDV 1115/GP-BTTTT 15/9/2009 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
TLM 433/GP-CVT 11/11/2013 15/01/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
8 Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN TLM+CCDV 724/2000/GP-TCBĐ 16/8/2000 16/8/2020 Mạng di động vệ tinh (Inmarsat) Toàn quốc
TLM+CCDV 75/GP-BBCVT 23/01/2007 23/01/2022 Mạng cố định vệ tinh (VSAT) Toàn quốc
TLM 73/GP-CVT 18/3/2014 16/8/2020 Mạng di động hàng hải Các tỉnh, tp trực thuộc TW ven biển, đảo, quần đảo, vùng biển VN
9 Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam  TLM 589/GP-CVT 10/12/2012 10/10/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM 198/GP-CVT 10/4/2017 10/4/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
10 Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom TLM 762/GP-CVT 26/12/2017  15/01/2024 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
TLM 448/GP-CVT 6/10/2015 6/10/2030 Mạng di động mặt đất (MVNO) Toàn quốc
11 Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC TLM 83/GP-CVT 21/3/2014 21/3/2029 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
12 Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist  TLM+CCDV 1960/GP-BTTTT 16/12/2010 20/3/2021 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM 202/GP-CVT 30/12/2011 29/12/2026 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
13 Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu TLM 621/GP-BTTTT 28/4/2011 2/6/2026 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM 353/GP-CVT 4/8/2015 2/6/2026 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
14 Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn  TLM+CCDV 1156/2006/GP-BBCVT 20/12/2006 20/12/2021 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM+CCDV 1157/2006/GP-BBCVT 20/12/2006 20/12/2021 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM+CCDV 967/GP-BBCVT 26/11/2004 26/11/2019 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
15 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam TLM 512/GP-CVT 25/12/2013 9/12/2027 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
16 Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel TLM 410/GP-CVT 13/7/2016 28/12/2027 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
17 Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam TLM 31/GP-CVT 22/01/2013 22/01/2028 Mạng cố định mặt đất Khu vực (HN)
18 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV TLM 204/GP-CVT 29/5/2013 29/5/2028 Mạng cố định mặt đất Khu vực (29 tỉnh, tp)
TLM 276/GP-CVT 8/5/2017 8/5/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
19 Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn TLM 294/GP-CVT 1/8/2013 1/8/2028 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
20 Công ty Cổ phần NetNam TLM 358/GP-CVT 23/6/2017 23/01/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (20 tỉnh, tp)
21 Công ty TNHH L.C.S TLM 683/GP-CVT 4/12/2017 26/9/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (05 tỉnh, tp)
22 Công ty cổ phần truyền dẫn, phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng  TLM 310/GP-CVT 30/9/2014 30/9/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (14 tỉnh)
23 Công ty Cổ phần công nghệ Mobifone Toàn cầu TLM 417/GP-CVT 28/11/2014 28/11/2029 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
24 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội TLM+CCDV 362/GP-BBCVT 24/4/2007 24/4/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
TLM 449/GP-CVT 11/12/2014 11/12/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (18 tỉnh)
25 Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số miền Nam TLM 646/GP-CVT 16/11/2017 21/4/2030 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh)
26 Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ OSB TLM 195/GP-CVT 25/5/2015 25/5/2030 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
27 Công ty Cổ phần công nghệ Megamax Việt Nam TLM 363/GP-CVT 6/8/2015 6/8/2030 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
28 Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phát TLM 298/GP-CVT 8/6/2016 17/11/2030 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
TLM 592/GP-CVT 16/9/2016 17/11/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
29 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông TLM 03/GP-CVT 7/1/2016 7/1/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh)
30 Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam TLM 18/GP-CVT 25/1/2016 25/1/2031 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
31 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông TLM 51/GP-CVT 10/3/2016 10/3/2031 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
32 Công ty Cổ phần Viễn thông VINASA Việt Nam  TLM 79/GP-CVT 7/4/2016 7/4/2031 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
33 Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú TLM 99/GP-CVT 27/4/2016 27/4/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
34 Công ty cổ phần SONHAGROUP TLM 294/GP-CVT  6/6/2016 6/6/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
35 Công ty Cổ phần Đầu tư PITC TLM 141/GP-CVT 9/3/2017 9/3/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
36 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam TLM 737/GP-CVT 9/12/2016 9/12/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (08 tỉnh)
37 Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile TLM 568/GP-BTTTT 13/11/2017 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
38 Công ty Cổ phần FFC TLM 715/GP-CVT 25/11/2016 25/11/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (11 tỉnh)
39 Công ty Cổ phần Truyền thông Hội An  TLM 798/GP-CVT 15/12/2016 15/12/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
40 Công ty TNHH Truyền hình cáp quang Việt Nam  TLM 815/GP-CVT  21/12/2016 21/12/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
41 Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế TLM 840/GP-CVT  30/12/2016 30/12/2031 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
42 Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành TLM 05/GP-CVT  11/1/2017 11/1/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (02 tỉnh)
43 Công ty Cổ phần VTV Cab Nam Định  TLM 23/GP-CVT 18/01/2017 18/01/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
44 Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông và Dịch vụ băng rộng TLM 28/GP-CVT 19/01/2017 19/01/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
45 Công ty cổ phần Điện tử tin học Viễn thông TLM 326/GP-CVT 31/5/2017 31/5/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (02 tỉnh)
46 Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình  TLM 355/GP-CVT 22/6/2017 22/6/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
47 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Nghệ An  TLM 390/GP-CVT 5/7/2017 5/7/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
48 Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam  TLM 389/GP-CVT 5/7/2017 5/7/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
49 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương  TLM 473/GP-CVT 28/8/2017 28/8/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
50 Công ty TNHH Truyền thông Alpha TLM 498/GP-CVT 7/9/2017 7/9/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
51 Công ty TNHH Điện tử Sao Đỏ TLM 724/GP-CVT  15/12/2017 15/12/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (02 tỉnh, tp)
52 Công ty cổ phần Điện tử viễn thông Thành Biên  TLM 772/GP-CVT 29/12/2017 29/12/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
53 Công ty Cổ phần Minh Trí TLM 769/GP-CVT 29/12/2017 29/12/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
54 Công ty TNHH Hồng Hải - H.O TLM 771/GP-CVT 29/12/2017 29/12/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
55 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Mẫu Sơn - Lạng Sơn TLM 770/GP-CVT 29/12/2017 29/12/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
56 Công ty TNHH Ánh Dương TLM 24/GP-CVT 19/01/2018 19/01/2033 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
57 Công ty Cổ phần viễn thông DCNET TLM 48/GP-CVT 31/01/2018 31/01/2033 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh)
58 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại bất động sản Tiến Dũng TLM 447/GP-CVT 08/10/2018 08/10/2033 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh)
 
59 Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ viễn thông RVC Rồng Việt TLM 449/GP-CVT 08/10/2018 08/10/2033 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh, tp)
 

 

Nguồn: Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 4027

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)