Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/12/2023

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Công bố nội dung Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông và dịch vụ băng rộng

25/05/2017 15:27 CH Xem cỡ chữ

I. Giấy phép thiết lập mạng viễn thông cộng cộng
1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông và dịch vụ băng rộng
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông và dịch vụ băng rộng
- Tên giao dịch quốc tế: Telecom Infrastructure and broadband networks Joint stock company
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0106257855, đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 8 năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27 tháng 6 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
2. Số giấy phép: 28/GP-CVT, ngày cấp: 19/1/2017, ngày hết hạn giấy phép: hết ngày 19/01/2032.  
3. Loại mạng viễn thông công cộng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, kênh tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông.
4. Phạm vi thiết lập mạng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng trong phạm vi thành phố Hà Nội.
 
II. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông
1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông và dịch vụ băng rộng
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông và dịch vụ băng rộng
- Tên giao dịch quốc tế: Telecom Infrastructure and broadband networks Joint stock company
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0106257855, đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 8 năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 27 tháng 6 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
2. Số giấy phép: 29/GP-CVT, ngày cấp: 19/1/2017, ngày hết hạn giấy phép: hết ngày 19/01/2027.  
3. Loại dịch vụ: Doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng trên mạng viễn thông cố định mặt đất.
4. Phạm vi thiết lập mạng: Trong phạm vi thành phố Hà Nội.

BBT

Lượt truy cập: 2466

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)