Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Danh sách giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

19/04/2017 09:33 SA Xem cỡ chữ

TT
Doanh nghiệp
Loại giấy phép
Số giấy phép
Ngày cấp
Ngày hết hạn
I. GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG
1
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ VSAT
377/GP-CSBĐ
21/8/1996
-
Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
529/GP-BTTTT
23/4/2009
23/4/2024
Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
530/GP-BTTTT
23/4/2009
23/4/2024
Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
528/GP-BTTTT
23/4/2009
23/4/2024
Mạng di động mặt đất phạm vi toàn quốc
468/GP-BTTTT
14/10/2016
15/9/2024
2
Tổng công ty Viễn thông Mobifone
Mạng di động mặt đất phạm vi toàn quốc
474/GP-BTTTT
17/10/2016
15/9/2024
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
362/GP-CVT
31/10/2014
31/10/2029
3
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
113/1998/GP-TCBĐ
24/01/1998
31/01/2018
Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
81/2003/GP-BBCVT
28/04/2003
28/04/2018
Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ VSAT
965/GP-BBCVT
26/11/2004
26/11/2019
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
323/GP-CVT
26/7/2012
28/4/2018
Mạng di động mặt đất phạm vi toàn quốc
466/GP-BTTTT
14/10/2016
15/9/2024
4
Công ty Cổ phần Viễn thông thế hệ mới NGT
Mạng cố định mặt đất phạm vi 29 tỉnh
198/GP-CVT
30/12/2011
30/12/2026
5
Công ty TNHH truyền hình cáp SAIGONTOURIST
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
202/GP-CVT
30/12/2011
29/12/2026
Mạng cố định phạm vi toàn quốc
1960/GP-BTTTT
16/12/2010
20/3/2021
6
Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
589/GP-CVT
10/12/2012
10/10/2022
7
Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
433/GP-CVT
11/11/2013
15/01/2022
8
Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu
Mạng di động mặt đất phạm vi toàn quốc
476/GP-BTTTT
18/10/2016
5/9/2024
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
343/GP-BTTTT
16/3/2009
16/3/2024
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
542/GP-BTTTT
16/4/2010
16/4/2025
9
Công ty Cổ phần NetNam
Mạng cố định mặt đất phạm vi 20 tỉnh
405/GP-CVT
13/7/2016
23/1/2029
10
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
146/GP-CVT
02/5/2013
10/10/2022
11
Công ty cổ phần Hạ Tầng Viễn thông CMC (CMC Telecom)
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
83/GP-CVT
21/3/2014
21/3/2029
 
12
Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Việt Nam
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
588/GP-CVT
10/12/2012
09/12/2027
13
Công ty Cổ phần Truyền thông Hannel
Mạng cố định mặt đất phạm vi 27 tỉnh, tp
638/GP-CVT
28/12/2012
28/12/2027
14
Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam
Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh
31/GP-CVT
22/01/2013
22/01/2028
15
Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV
Mạng cố định mặt đất phạm vi 29 tỉnh
204/GP-CVT
29/5/2013
29/5/2028
16
Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn
Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh
294/GP-CVT
01/08/2013
01/8/2028
17
Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn
Mạng cố định mặt đất
1156/GP-BBCVT
20/12/2006
20/12/2021
1157/2006/GP-BBCVT
20/12/2006
20/12/2021
18
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
512/GP-CVT
25/12/2013
09/12/2027
19
Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam
Mạng di động hàng hải
73/GP-CVT
18/3/2014
16/8/2020
Mạng vô tuyến mặt đất
724/2000/GP-TCBĐ
16/8/2000
16/8/2020
Mạng cố định vệ tinh
75/GP-BBCVT
23/01/2007
23/01/2022
20
Công ty TNHH L.C.S
Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh
305/GP-CVT
26/9/2014
26/9/2029
21
Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam
Dịch vụ Internet
915/GP-BTTTT
24/6/2010
29/6/2017
Dịch vụ Internet
592/GP-BBCVT
29/6/2007
29/6/2017
Dịch vụ VoIP đường dài
48/GP-BBCVT
15/01/2007
15/01/2017
Dịch vụ VoIP
49/GP-BBCVT
15/01/2007
15/01/2017
22
Công ty cổ phần truyền dẫn, phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng (RTB)
Mạng cố định mặt đất phạm vi khuc vực 14 tỉnh
310/GP-CVT
30/9/2014
30/9/2029
23
Công ty Cổ phần công nghệ Mobifone Toàn cầu
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
417/GP-CVT
28/11/2014
28/11/2014
24
Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội
Mạng cố định mặt đất phạm vi 18 tỉnh
449/GP-CVT
11/12/2014
11/12/2029
25
Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số miền Nam
Mạng cố định mặt đất phạm vi 20 tỉnh
160/GP-CVT
21/4/2015
21/4/2030
26
Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ OSB
Mạng cố định vệ tinh phạm vi toàn quốc.
195/GP-CVT
25/5/2015
25/5/2030
27
Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG)
Mạng viễn thông cố định vệ tinh
353/GP-CVT
04/8/2015
02/6/2026
Mạng cố định mặt đất
621/GP-BTTTT
28/4/2011
2/6/2026
28
Công ty Cổ phần công nghệ Megamax Việt Nam
Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh
363/GP-CVT
06/8/2015
06/8/2030
29
Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương
Mạng di động mặt đất (MVNO)
448/GP-CVT
6/10/2015
6/10/2030
Mạng cố định mặt đất
65/GP-BTTTT
15/1/2009
15/1/2024
Mạng cố định mặt đất
64/GP-BTTTT
15/1/2009
15/1/2024
Mạng cố định mặt đất
63/GP-BTTTT
15/1/2009
15/1/2024
Mạng di động mặt đất công nghệ WIMAX
501/GP-BTTTT
12/4/2010
Thời điểm chính thức QH băng tần 2500-2690 MHz
30
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông
Mạng cố định mặt đất phạm vi 30 tỉnh
03/GP-CVT
7/1/2016
7/1/2031
31
Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam
Mạng cố định vệ tinh phạm vi toàn quốc
18/GP-CVT
25/1/2016
25/1/2031
32
Công ty cổ phần công nghệ đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông ELCOM
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
51/GP-CVT
10/3/2016
10/3/2031
33
Công ty Cổ phần Viễn thông VINASA Việt Nam
Mạng cố định mặt đất
79/GP-CVT
7/4/2016
7/4/2031
34
Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú
Mạng cố định mặt đất tại tp HCM
99/GP-CVT
 
27/4/2016
27/4/2031
35
Công ty cổ phần SONHAGROUP
Mạng cố định mặt đất phạm vi 30 tỉnh
294/GP-CVT
6/6/2016
6/6/2031
36
Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phát
Mạng cố định mặt đất tại 30 tỉnh
592/GP-CVT
16/9/2016
17/11/2031
37
Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel
Mạng cố định mặt đất phạm vi 30 tỉnh
410/GP-CVT
13/7/2016
28/12/2027
38
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mắt Bão
Dịch vụ Internet
1683/GP-BTTTT
1/12/2009
5/1/2017
39
Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam (VNTT)
Mạng cố định mặt đất phạm vi 08 tỉnh
737/GP-CVT
9/12/2016
9/12/2031
40
Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile
Mạng di động mặt đất phạm vi toàn quốc
454/GP-BTTTT
1/10/2016
15/9/2024
41
Công ty Cổ phần FFC
Mạng cố định mặt đất phạm vi 11 tỉnh
715/GP-CVT
25/11/2016
25/11/2031
42
Công ty Cổ phần Truyền thông Hội An
Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh
798/GP-CVT
15/12/2016
15/12/2031
43
Công ty TNHH Truyền hình cáp quang Việt Nam
Mạng cố định mặt đất phạm vi 30 tỉnh
815/GP-CVT
21/12/2016
21/12/2031
44
Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
840/GP-CVT
30/12/2016
30/12/2031
45
Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành
Mạng cố định mặt đất phạm vi 02 tỉnh
05/GP-CVT
11/1/2017
11/1/2032
46
Công ty Dịch vụ truyền thanh - truyền hình Hà Nội
Mạng cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
362/GP-BBCVT
24/4/2007
24/4/2022
47
Công ty Cổ phần VTV Cab Nam Định
Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh
23/GP-CVT
18/01/2017
18/01/2032
48
Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông và Dịch vụ băng rộng
Mạng cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh
28/GP-CVT
19/01/2017
19/01/2032
49
Công ty cổ phần đầu tư PITC
Mạng cố định mặt đất phạm vi 30 tỉnh
141/GP-CVT
09/3/2017
09/3/2032
II. GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ
1
Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Savis Việt Nam
Dịch vụ cố định mặt đất
107/GP-CVT
09/4/2012
09/4/2022
2
Công ty Cổ phần Viễn thông thế hệ mới NGT
Dịch vụ cố định mặt đất
203/GP-CVT
31/5/2012
31/5/2022
Dịch vụ Internet
760/GP-BTTTT
8/6/2009
2/8/2017
3
Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế VNPT
Dịch vụ cố định mặt đất
448/GP-CVT
20/9/2012
25/5/2020
4
Công ty Cổ phần dịch vụ số liệu toàn cầu
Dịch vụ cố định mặt đất
564/GP-CVT
26/11/2012
20/4/2019
5
Công ty TNHH MTV One World
Dịch vụ cố định mặt đất
18/GP-CVT
16/01/2013
16/01/2023
6
Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam
Dịch vụ cố định mặt đất
32/GP-CVT
22/01/2013
22/01/2023
7
Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Wintegrate
Dịch vụ cố định mặt đất
62/GP-CVT
04/3/2013
04/03/2023
8
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Dịch vụ cố định mặt đất
147/GP-CVT
02/5/2013
10/10/2022
Dịch vụ VoIP
545/GP-BTTTT
7/4/2008
7/4/2018
Dịch vụ Internet
1347/GP-BTTTT
28/09/2009
28/09/2019
9
Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV
Dịch vụ cố định mặt đất
205/GP-CVT
29/5/2013
29/5/2023
10
Công ty Cổ phần phát triển đầu tư công nghệ cao Việt Nam (Vitedi)
Dịch vụ cố định mặt đất
216/GP-CVT
04/06/2013
04/6/2026
11
Công ty TNHH MTV Công nghệ và phần mềm VINA
Dịch vụ cố định mặt đất
235/GP-CVT
19/6/2013
19/6/2023
12
Công ty TNHH Truyền hình cáp SAIGONTOURIST
Dịch vụ cố định mặt đất
238/GP-CVT
21/6/2013
20/6/2023
Dịch vụ Internet
276/GP-BBCVT
20/03/2006
20/03/2021
Dịch vụ Internet
139/GP-BTTTT
28/01/2010
28/10/2020
13
Công ty Cổ phần An Phú Thịnh
Dịch vụ cố định mặt đất
289/GP-CVT
30/7/2013
29/7/2023
14
Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội
Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất
434/GP-CVT
11/11/2013
08/9/2023
Dịch vụ Internet
1267/GP-BTTTT
8/9/2009
8/9/2019
15
Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất
470/GP-CVT
04/12/2013
06/9/2020
16
Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông số (Diginet)
Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất
41/GP-CVT
18/02/2014
18/02/2024
17
Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam
Dịch vụ viễn thông di động hàng hải
74/GP-CVT
18/3/2014
16/8/2020
Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất
75/GP-CVT
18/3/2014
18/3/2024
Dịch vụ vô tuyến mặt đất (Inmarsat)
725/2000/GP-TCBĐ
16/8/2000
16/8/2020
Dịch vụ Internet trên máy bay
34/GP-CVT
18/02/2016
18/02/2026
18
Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom)
Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất
84/GP-CVT
21/3/2014
21/3/2024
Dịch vụ VoIP
1101/GP-BTTTT
7/8/2009
7/8/2019
19
Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương
Dịch vụ VoIP đường dài
1315/GP-BTTTT
3/9/2008
29/9/2018
20
Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn
Dịch vụ cố định mặt đất
106/GP-BTTTT
21/01/2009
21/01/2019
21
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
Dịch vụ cố định mặt đất
135/GP-CVT
05/5/2014
05/5/2024
22
Công ty TNHH L.C.S
Dịch vụ Internet
137/GP-BTTTT
28/01/2010
28/01/2020
23
Công ty cổ phần sáng tạo truyền thông Việt Nam
Dịch vụ cố định mặt đất
270/GP-CVT
27/8/2014
27/8/2024
24
Tổng công ty Viễn thông Mobifone
Dịch vụ cố định mặt đất 
361/GP-CVT
31/10/2014
31/10/2024
Dịch vụ di động vệ tinh
380/GP-CVT
30/6/2016
30/6/2026
Dịch vụ di động mặt đất
475/GP-BTTTT
17/10/2016
15/9/2024
25
CTCP Công nghệ truyền thông Nam Việt
Dịch vụ cố định mặt đất
414/GP-CVT
28/11/2014
28/11/2024
26
Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu
Dịch vụ cố định mặt đất
418/GP-CVT
28/11/2014
28/11/2024
27
Công ty Cổ phần Viễn thông Sơn Việt
Dịch vụ cố định mặt đất
429/GP-CVT
03/12/2014
03/12/2024
28
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Hồng Quang
Dịch vụ Internet
1572/GP-BTTTT
24/10/2008
24/10/2018
29
Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ An Phát
Dịch vụ cố định mặt đất
452/GP-CVT
12/12/2014
12/12/2024
30
Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Thanh Nga
Dịch vụ cố định mặt đất
98/GP-CVT
12/02/2015
12/02/2025
31
Tổng Công ty hàng không Việt Nam
Dịch vụ viễn thông di động hàng không
48/GP-CVT
21/01/2015
26/11/2025
32
Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Asia Communications
Dịch vụ cố định mặt đất
73/GP-CVT
03/02/2015
03/02/2025
33
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELCOM)
Dịch vụ cố định mặt đất
95/GP-CVT
06/2/2015
06/2/2025
34
Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ OSB
Dịch vụ cố định vệ tinh
196/GP-CVT
25/5/2015
25/5/2025
Dịch vụ Internet
541/GP-BTTTT
27/04/2009
27/04/2019
35
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Dịch vụ truy nhập Internet trên máy bay
345/GP-CVT
30/7/2015
30/7/2025
36
Công ty Cổ phần công nghệ Megamax
Dịch vụ cố định mặt đất
364/GP-CVT
06/8/2015
06/8/2025
37
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư One Vision
Dịch vụ cố định mặt đất
522/GP-CVT
9/12/2015
9/12/2025
38
Công ty thông tin điện tử Hàng hải
Dịch vụ truy nhập Internet trên máy bay
34/GP-CVT
18/02/2016
18/02/2026
39
Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu CNTT Vina
Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng
35/GP-CVT
18/02/2016
14/02/2018
40
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Dịch vụ di động vệ tinh
48/GP-CVT
9/3/2016
9/3/2026
Dịch vụ Internet
1312/GP-BTTTT
21/9/2009
21/9/2019
Dịch vụ di động mặt đất
469/GP-BTTTT
14/10/2016
15/9/2024
41
Công ty cổ phần công nghệ đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông ELCOM
Dịch vụ VoIP quốc tế
50/GP-CVT
10/3/2016
6/2/2025
42
Tổng công ty Viễn thông Mobifone
Dịch vụ di động mặt đất
475/GP-BTTTT
17/10/2016
15/9/2024
Dịch vụ di động vệ tinh
380/GP-CVT
30/6/2016
30/6/2026
43
Công ty Cổ phần Viễn thông VINASA Việt Nam
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
81/GP-CVT
8/4/2016
8/4/2026
44
Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
98/GP-CVT
27/4/2016
27/01/2021
Dịch vụ Internet
1151/GP-BTTTT
6/8/2010
6/8/2020
45
Công ty cổ phần SONHAGROUP
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi 30 tỉnh, tp
295/GP-CVT
6/6/2016
6/6/2031
46
Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phát
Dịch vụ cố định mặt đất tại 30 tỉnh, tp
297/GP-CVT
8/6/2016
17/11/2025
47
Công ty Cổ phần Đầu tư PITC
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
326/GP-CVT
24/6/2016
24/6/2026
48
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
372/GP-CVT
30/6/2016
30/6/2026
49
Công ty Cổ phần GMARK
Dịch vụ cố định mặt đất
378/GP-CVT
30/6/2016
30/6/2026
50
Công ty TNHH Viễn thông Sài Gòn - Gia Định
Dịch vụ cố định mặt đất
379/GP-CVT
30/6/2016
30/6/2026
51
Công ty Cổ phần NetNam
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
406/GP-CVT
13/7/2016
15/12/2024
52
Công ty Cổ phần Five9 Việt Nam
Dịch vụ cố định mặt đất
408/GP-CVT
13/7/2016
13/7/2026
53
Công ty cổ phần viễn thông ATI Việt Nam
Dịch vụ Internet
799/GP-BTTTT
12/6/2009
12/6/2019
54
Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
Dịch vụ Internet
03/GP-BBCVT
3/1/2007
3/1/2017
Dịch vụ Internet
131/GP-BBCVT
5/2/2007
5/2/2017
Dịch vụ Internet
1313/GP-BTTTT
21/09/2009
5/2/2017
55
Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel
Dịch cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
409/GP-CVT
13/7/2016
27/10/2018
Dịch vụ Internet
1616/GP-BTTTT
27/10/2008
27/10/2018
56
Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
452/GP-CVT
29/7/2016
29/7/2026
57
Công ty TNHH Truyền thông Alpha
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
437/GP-CVT
27/7/2016
27/7/2026
58
Công ty TNHH Viễn thông NTT Việt Nam
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
516/GP-CVT
18/8/2016
18/8/2026
59
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
Dịch vụ di động mặt đất
467/GP-BTTTT
14/10/2016
15/9/2024
Dịch vụ Internet
1311/GP-BTTTT
21/09/2009
21/09/2019
60
Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu
Dịch vụ di động mặt đất
477/GP-BTTTT
18/10/2016
5/9/2024
Dịch vụ VoIP
599/GP-BTTTT
14/4/2008
14/4/2018
Dịch vụ Internet
1559/GP-BTTTT
22/10/2008
22/10/2018
61
Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam (VNTT)
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi 08 tỉnh
738/GP-CVT
9/12/2016
9/12/2026
62
Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile
Dịch vụ di động mặt đất
455/GP-BTTTT
1/10/2016
15/9/2024
63
Công ty Cổ phần FFC
Dịch vụ cố định mặt đất
716/GP-CVT
25/11/2016
25/11/2026
64
Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
839/GP-CVT
30/12/2016
30/12/2026
65
Công ty Cổ phần truyền thông ADTEC
Dịch vụ Internet
1499/GP-BTTTT
10/10/2008
10/10/2018
Dịch vụ Internet
972/GP-BTTTT
15/07/2009
10/10/2018
66
Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến
Dịch vụ Internet
698/GP-BTTTT
28/5/2009
28/5/2019
67
Công ty TNHH Viettel-CHT
Dịch vụ Internet
1346/GP-BTTTT
28/09/2009
28/09/2019
68
Công ty Cổ phần Internet Một kết nối OCI
Dịch vụ Internet
1939/GP-BTTTT
25/12/2008
25/12/2018
69
Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS
Dịch vụ Internet
205/GP-BTTTT
17/02/2009
17/02/2019
70
Công ty Cổ phần Đầu tư mạng PAMANET
Dịch vụ Internet
1879/GP-BTTTT
16/12/2008
16/12/2018
71
Công ty TNHH P.A Việt Nam
Dịch vụ Internet
248/GP-BTTTT
11/10/2007
11/10/2017
Dịch vụ Internet
887/GP-BTTTT
30/06/2009
11/10/2017
72
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Trò chơi Vina
Dịch vụ Internet
592/GP-BTTTT
28/12/2007
28/12/2017
Dịch vụ Internet
504/GP-BTTTT
20/04/2009
28/12/2017
73
Công ty Cổ phần Viễn thông Tiền Vệ
Dịch vụ Internet
205/GP-BBCVT
1/3/2007
1/3/2017
Dịch vụ Internet
1017/GP-BTTTT
23/07/2009
1/3/2017
74
Công ty cổ phần Yêu Thể Thao
Dịch vụ Internet
820/GP-BTTTT
16/06/2009
16/6/2019
75
Công ty cổ phần công nghệ Toàn cầu Tiến Thịnh
Dịch vụ Internet
1303/GP-BTTTT
1/9/2010
25/06/2018
76
Công ty CP thiết bị Viễn thông Ích Phương
Dịch vụ Internet
105/GP-BTTTT
21/01/2009
21/01/2019
77
Công ty cổ phần truyền thông quảng cáo đa phương tiện SMART MEDIA
Dịch vụ Internet
128/GP-BTTTT
4/2/2009
4/2/2019
78
Công ty TNHH phần mềm Nhân Hoà
Dịch vụ Internet
1539/GP-BTTTT
16/10/2008
16/10/2018
79
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Trò chơi Vina
Dịch vụ Internet
592/GP-BTTTT
28/12/2007
28/12/2017
80
Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn
Dịch vụ Internet
138/GP-BTTTT
19/9/2007
19/9/2017
Dịch vụ Internet
1362/GP-BTTTT
30/09/2009
19/09/2017
81
Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn
Dịch vụ Internet
563/GP-BBCVT
19/6/2007
19/6/2017
Dịch vụ Internet
918/GP-BTTTT
25/6/2010
19/06/2017
82
Công ty TNHH Truyền thông PI
Dịch vụ Internet
568/GP-BBCVT
20/06/2007
20/06/2017
83
Công ty Cổ phần Tập đoàn viễn thông IP
Dịch vụ Internet
793/GP-BBCVT
2/8/2007
2/8/2017
84
Công ty TNHH mạng truyền thông quốc tế
Dịch vụ Internet
1684/GP-BTTTT
1/12/2009
19/03/2018
85
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Truyền thông Quốc gia A.V.A
Dịch vụ Internet
1552/GP-BTTTT
3/11/2009
31/3/2018
86
Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Châu phong
Dịch vụ Internet
10/GP-BBCVT
5/1/2007
5/1/2017
87
Công ty cổ phần giải pháp tin học Toàn Cầu
Dịch vụ Internet
1410/BTTTT-VT
7/10/2009
7/10/2019
88
Công ty TNHH viễn thông Hạ Long
Dịch vụ Internet
1399/GP-BTTTT
6/10/2009
6/10/2019
89
Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông IP
Dịch vụ Internet
1641/GP-BTTTT
23/11/2009
23/11/2019
90
Công ty cổ phần Vietnamnet truyền thông quốc tế
Dịch vụ Internet
1656/GP-BTTTT
26/11/2009
26/11/2019
91
Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Toàn Cầu
Dịch vụ Internet
1845/GP-BTTTT
24/12/2009
24/12/2019
92
Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương Xanh
Dịch vụ Internet
747/GP-BTTTT
25/5/2010
25/5/2020
93
Công ty cổ phần viễn thông Khang An Nam Giàu
Dịch vụ Internet
1091/GP-BTTTT
27/7/2010
27/7/2020
94
Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Cuộc Sống Mới
Dịch vụ Internet
1820/GP-BTTTT
26/11/2010
26/1/2020
Dịch vụ Internet
1302/GP-BTTTT
1/9/2010
1/9/2020
95
Công ty siêu dữ liệu trực tuyến
Dịch vụ Internet
262/GP-BTTTT
25/02/2010
25/02/2020
96
Công ty TNHH Đinh Thiên
Dịch vụ Internet
110/GP-BTTTT
27/01/2011
27/01/2021
97
Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Thanh Niên net
Dịch vụ Internet
394/GP-BTTTT
23/3/2011
23/3/2021
98
Công ty TNHH Phát triển công nghệ ADTEC
Dịch vụ Internet
1101/GP-BBCVT
4/12/2006
4/12/2016
99
Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông FTS
Dịch vụ Internet
1341/GP-BTTTT
8/9/2008
8/9/2018
100
Công ty TNHH Một thành viên Kết nối mạng Ngôi sao
Dịch vụ Internet
1342/GP-BTTTT
8/9/2008
8/9/2018
101
Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ viễn thông VINA
Dịch vụ Internet
983/GP-BTTTT
30/6/2011
30/6/2021
102
Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông và Dịch vụ băng rộng
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi 01 tỉnh
28/GP-CVT
19/01/2017
19/01/2027
103
Công ty cổ phần công nghệ SCOM
Dịch vụ cố định mặt đất phạm vi toàn quốc
73/GP-CVT
15/02/2017
15/02/2027

Nguồn: Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 10146

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)