Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Thông tin Công trình đề nghị xét Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2015

10/03/2016 10:41 SA Xem cỡ chữ

1. Tên công trình: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính cước online vOCS - Viettel Online Charging System

2. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel, Tập đoàn Viễn thông Quân đội

3. Đại diện tác giả: Ông Nguyễn Đức Hải

Lượt truy cập: 3102

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)