Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

LĨNH VỰC XUẤT BẢN

Danh sách cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

08/03/2016 16:05 CH Xem cỡ chữ

Trong tổng số 60 nhà xuất bản trên cả nước có 29 nhà xuất bản đã được cấp đổi giấy phép thành lập và 31 nhà xuất bản chưa được cấp đổi giấy phép thành lập. 


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 2900

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)