Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22/09/2023

TÀI LIỆU

Phim phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ TT&TT

13/01/2016 13:29 CH Xem cỡ chữ

Để tạo điều kiện cho các Sở TT&TT khai thác thông tin trong video clip “Những hoạt động nổi bật của Ngành TT&TT năm 2015” được trình chiếu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bộ TT&TT, Trung tâm Thông tin – Bộ TT&TT trân trọng thông báo liên kết để xem và tải video clip nói trên tại đây.
 

Lượt truy cập: 3027

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)