Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/08/2022

BƯU CHÍNH

Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2015

12/01/2016 15:43 CH Xem cỡ chữ

Căn cứ điều 20 Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Bộ TT&TT công khai kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2015.

Để xem kết quả, vui lòng tải về tại đây.
 

Lượt truy cập: 2764

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)