Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28/05/2023

TÀI LIỆU

Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản và điều hành

16/04/2015 13:27 CH Xem cỡ chữ

Để xem Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Kèm theo Công văn số 1036/BTTTT-THH ngày 10/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông), độc giả vui lòng bấm vào đây.

Lượt truy cập: 3663

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)