Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

TÀI LIỆU

Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước

05/01/2015 15:52 CH Xem cỡ chữ

Để xem toàn văn Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước (kèm theo Công văn số 3788/BTTTT-THH ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) xin vui lòng bấm vào đây.

Lượt truy cập: 3186

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)