Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

TÀI LIỆU

Phiếu đăng ký tham dự đào tạo về quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn quốc tế CMMI

08/09/2010 15:56 CH Xem cỡ chữ

Ban Quản lý các dự án công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu  Phiếu đăng ký tham dự Khoá học: “Đào tạo về quy trình sản xuất phần mềm theo chuẩn quốc tế CMMI” trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Tải mẫu phiếu đăng ký tại đây

Công văn cử cán bộ đào tạo tập trung

Lượt truy cập: 2938

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)