Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 25/03/2023

XUẤT BẢN

Tình hình phát triển lĩnh vực xuất bản 6 tháng năm 2012

12/07/2012 08:48 SA Xem cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2012 toàn ngành đã xuất bản được 8.971 đầu sách (đạt 96% so với cùng kỳ năm 2011), với 157.295.215 bản sách (đạt 90% so với cùng kỳ năm 2011); cấp 33 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh với 109.800 bản. Đến nay, toàn quốc có 64 nhà xuất bản; 119 Công ty Phát hành sách tỉnh, thành phố; 70 Công ty TNHH văn hoá tư nhân; 13.700 Trung tâm, siêu thị nhà sách, hộ kinh doanh sách; trên 1.500 cơ sở in công nghiệp (trong đó có khoảng 130 cơ sở in thuộc Trung ương và 1.370 cơ sở in địa phương) với tôn chỉ, mục đích hoạt động gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản.

Nguồn: Báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Lượt truy cập: 2220

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)