Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30/09/2023

XUẤT BẢN

Số liệu thống kê lĩnh vực Phát hành năm 2008

09/08/2010 11:28 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Nguồn: Cục Xuất bản

- Tổng số sách đã phát hành: 314,6 triệu bản tăng 5% so với năm 2007.

- Tổng số xuất bản phẩm khác phát hành: 89,5 triệu bản tăng 2% so với năm 2007.

- Tổng doanh thu đạt 1.448 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm 2007.

- Nộp ngân sách 45,8 tỷ đồng, tăng 2 % so với năm 2007.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 14,45 triệu USD tăng 29% so với năm 2007. Trong đó:

+ Nhập khẩu: 4,860 triệu bản sách, 5,780 triệu tờ báo, tạp chí, kim ngạch nhập khẩu đạt 11,6 triệu USD tăng 32% so với năm 2007.

+ Xuất khẩu: 145.300 bản sách, 4,651 triệu tờ báo, tạp chí, kim ngạch xuất khẩu 2,9 triệu USD tăng 16% so với năm 2007.

Lượt truy cập: 2172

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)