Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 07/06/2023

VIỄN THÔNG

Tình hình phát triển lĩnh vực viễn thông, internet năm 2014

24/12/2014 20:16 CH Xem cỡ chữ

Tính đến nay có khoảng 24 doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng; hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông. Số lượng thuê bao internet băng rộng đạt 11.923.000 thuê bao. Trong đó: Băng rộng cố định đạt 6.980.000 thuê bao, băng rộng di động 3G (Datacard 3G): 4.943.000 thuê bao. Số lượng thuê bao di động đạt 138.630.000 thuê bao. Mặc dù số thuê bao cố định có xu hướng giảm, nhưng do số lượng thuê bao di động phát sinh cước tăng nên tổng doanh thu trong lĩnh vực viễn thông năm 2014 ước đạt 305.000 tỷ đồng. 

Theo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014

Lượt truy cập: 3376

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)