Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/03/2023

VIỄN THÔNG

Số liệu thống kê điện thoại cố định (tính đến tháng 12 năm 2010)

18/10/2011 15:57 CH Xem cỡ chữ

 

 

 

(Nguồn: Sách trắng CNTT 2011)

Lượt truy cập: 2065

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)