Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

VIỄN THÔNG

Biểu đồ phát triển thuê bao Internet

20/08/2010 10:43 SA Xem cỡ chữ

 Theo số người sử dụng Internet

 
Tỉ lệ số dân sử dụng Internet (% dân)
Nguồn: Trung tâm Internet Việt Nam
 
 
 
Nguồn: Sách trắng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 2010

Lượt truy cập: 4608

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)