Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013

05/08/2014 10:56 SA Xem cỡ chữ

Toàn văn báo cáo, xem tại đây (bản pdf). Tải về bản word, tại đây.

Lượt truy cập: 3667

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)