Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 09/06/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tình hình phát phát triển CNTT trong năm 2013

11/02/2014 16:19 CH Xem cỡ chữ

Tính đến ngày 26/12/2013, tổng doanh thu công nghiệp CNTT ước tính đạt hơn 20 tỷ USD, trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp hơn 90% giá trị xuất khẩu. Về ứng dụng CNTT, 100% cơ quan nhà nước có Trang/Cổng thông tin điện tử, cung cấp hơn 100.000 dịch vụ công trực tuyến các loại phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hệ thống đào tạo nhân lực CNTT tiếp tục được duy trì ổn định với khoảng 290 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và gần 150 cơ sở đào tạo nghề về CNTT-TT.

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của Bộ TT&TT

Lượt truy cập: 3015

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)