Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012

16/07/2013 09:17 SA Xem cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, trong năm 2012, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp tục nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý điều hành để nâng cao hiệu quả công việc và nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Với chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã theo dõi, tổng hợp tình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước và xây dựng Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012.
Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012 nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2012, đánh giá những ưu điểm và điểm còn hạn chế của việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng tổng hợp, phân tích, đánh giá tổng quan về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng và trong hoạt động của doanh nghiệp. Số liệu sử dụng trong báo cáo được tổng hợp từ các nguồn số liệu, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị chuyên ngành.

Bộ Thông tin và Truyền thông xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã nhiệt tình phối hợp và cung cấp thông tin trong quá trình xây dựng Báo cáo và mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để Báo cáo ngày càng hoàn thiện và trở thành tài liệu có ích phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử tại Việt Nam.
 

Toàn văn báo cáo xem tại đây:

Download file *.pdf

Lượt truy cập: 4308

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)