Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kim Ngạch Xuất Nhập Khẩu CNTT-TT

03/11/2010 10:54 SA Xem cỡ chữ

(USD)

    2008 2009
1 Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 2.638.378.129 2.763.018.885
  Kim ngạch xuất khẩu thiết bị viễn thông 168.844.665 606.871.975
2 Kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 3.714.270.838 3.953.966.370
  Kim ngạch nhập khẩu thiết bị viễn thông 1.995.892.273 2.573.113.202

 

Lượt truy cập: 2213

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)