Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 28/09/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Doanh Thu Ngành Công Nghiệp CNTT (triệu USD)

02/11/2010 10:06 SA Xem cỡ chữ

 

    2008 2009 Tốc độ tăng trưởng năm 2009 (%)
1.1 Tổng doanh thu 5.220 6.167 18,14
1.2 Công nghiệp phần cứng 4.100 4.627 12,85
1.3 Công nghiệp phần mềm 680 850 25,00
1.4 Công nghiệp nội dung số 440 690 56,81

 

Lượt truy cập: 2071

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)