Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 01/04/2023

BƯU CHÍNH

Tình hình phát triển lĩnh vực bưu chính 6 tháng năm 2012

12/07/2012 08:54 SA Xem cỡ chữ

Mạng lưới bưu chính công cộng hiện nay với số lượng điểm phục vụ bưu chính 14.911 điểm, trong đó có 2.545 bưu cục, 8.095 điểm Bưu điện Văn hóa xã, 2.776 đại lý bưu chính, 1.495 thùng thư công cộng; bán kính phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính 2,66 km; số dân phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính 5.922 người; tổng số doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 50 doanh nghiệp. Các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã tiếp tục phát huy được vai trò, phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân thông qua sách, báo và phương tiện thông tin liên lạc.

Nguồn: Báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Lượt truy cập: 2170

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)