Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

BƯU CHÍNH

Số liệu thống kê mạng lưới bưu chính

01/11/2010 14:31 CH Xem cỡ chữ

  12/2008 12/2009 3/2010
Số lượng điểm phục vụ bưu chính 18.502 17.976 17.898
Bán kính phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính (km) 2,39 2,42 2,43
Số dân phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính 4.659 4.796 4.817

Nguồn: Sách trắng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 2010

Lượt truy cập: 2918

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)