Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 29/05/2023

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản theo Thông tư liên tịch số 60

29/06/2015 14:42 CH Xem cỡ chữ

Để xem toàn bộ Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản theo Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến (Thông tư liên tịch số 60), xin mời bấm vào đây.

Lượt truy cập: 4053

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)