Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/03/2023

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Danh mục trò chơi trực tuyến đã ngừng lưu hành

09/08/2012 09:32 SA Xem cỡ chữ

TT TÊN GAME  TÊN DOANH NGHIỆP THỂ LOẠI XUẤT XỨ SỐ QUYẾT ĐỊNH NGÀY CẤP TÊN MIỀN Thời gian
 thông báo
Thời gian ngừng
1 Ragnarok Vina Game MMORPG Hàn Quốc  26/QĐ-TCTT 27/10/2006      
2 Cửu long tranh bá MMORPG Hàn Quốc  28/QĐ-TCTT 27/10/2006 http://cuulong.zing.vn/    
3 Giành lại miền đất hứa FPT Online MMORPG Hàn Quốc  34/QĐ-TCTT 14/11/2006 www.ptv.com.vn   15/8/2010
4 Hiệp khách giang hồ Châu Á Mềm MMORPG Hàn Quốc  30/QĐ-TCTT 27/10/2006 www.hiepkhach.net.vn
www.yg.playpark.vn
   
5 Gunboud Châu Á Mềm Casual
Game
Hàn Quốc  31/QĐ-TCTT 27/10/2006 www.gunbound.net.vn    
6 TS Online Châu Á Mềm   Trung Quốc  3/QĐ-TCTT 23/01/2007 www.tsonline.net.vn    
7 Ghost online CASUAL GAME Hàn Quốc  15/QĐ-TCTT 1/8/2007 www.ghost.net.vn vn www.ghost.com.vn    
8 Cabal online MMORPG Hàn Quốc  16/QĐ-TCTT 31/08/2007 www.cabal.vn     
9 Vương quốc xe hơi VTC game CASUAL GAME -   Trung Quốc 12/QĐ-TCTT 8/6/2007 www.ck.vtc.vn    
10 Thành cát tư hãn Công ty Thế giới ảo MMORPG Hàn Quốc 5/QĐ-TCTT 23/01/2007 www.khan.com.vn    
11 Vua bóng đá MMORPG  Hàn Quốc 7/QĐ-TCTT 13/02/2007 www.exsoccer.com.vn    
12 Anh hùng thời đại MMORPG  Hàn Quốc 18/QĐ-TCTT 7/12/2007 www.ran.com.vn    
13 Vũ Công siêu hạng Công ty cổ phần Phong cách sống CASUAL GAME Trung Quốc 9/QĐ-TCTT 13/02/2007 www.liveworld.com.vn    
14 Tam Quốc diễn nghĩa Công ty Vincom MMORPG Đài Loan  4/QĐ-TCTT 23/01/2007 www.tamquoc.com.vn    
15 Cæng game E-orange C«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng CASUAL GAME  Hàn Quốc 17/QĐ-TCTT 4/10/2007 www.e-orangegame.com, www.e-orangegame.net,
www.e-orangegame.vn.
   
16 Thiên địa anh hùng Công ty truyền thông Centech MMORPG Trung Quốc  13/QĐ-TCTT 8/6/2007 www.anhhung.com.vn    
17 Maple Story Vina Game CASUAL GAME Hàn Quốc 9/QĐ-TCTT 14/05/2008 http://ms.zing.vn/   T9/2010
18 Đặc nhiệm anh hùng Công ty FPT BAN SUNG FPS Hàn Quốc  2/QĐ-TCTT 18/01/2008 www.sf.gate.vn    4/2011
19 Biệt đội thần tốc Vina Game BAN SUNG FPS Hàn Quốc  3/QĐ-TCTT 21/01/2008 www.bietdoi.zing.vn    
20 Tỷ phú Châu Á Mềm CASUAL GAME  Đài Loan 5/QĐ-TCTT 12/4/2008 www.richman.vn   18/2/2011
21 Cỗ máy thời gian Châu Á Mềm MMORPG Đài Loan 8/QĐ-TCTT 14/05/2008 www.hyonline.vn   24/02/2011
22 Ragnarok Công ty Châu Á mềm MMORPG Hàn Quốc  03/QĐ-TCTT 7/11/2008 www.ro.playpark.vn; www.asrok.vn   24/02/2011
23 Game vui chơi Công ty CP Quảng cáo 24h Casual game  Hàn Quốc  6/QĐ-TCTT 23/04/2008 www.choi.vui.vn    
24 Taan Công ty FPT Casual game Hàn Quốc  10/QĐ-TCTT  25/3/2009 www.taan.gate.vn.   7/2/2010
25 Vương Quốc bay VDC Net2e MMORPG Hàn Quốc 22/QĐ-TCTT  28/8/2009 www.vuongquocbay.com.vn    
26 Zing dance Công ty Vinagame CASUAL GAME Trung Quốc 24/QĐ-TCTT 1/9/2009 www.dance.zing.vn   20/11/2010
27 Võ lâm web Công ty Vinagame Webgame Trung Quốc 13/QĐ-TCTT  23/4/2009 www.volamweb.zing.vn   12/10/2010
28 Tung hoành thiên hạ Công ty Vinagame Webgame Trung Quốc 07/QĐ-TCTT 19/2/2009 http://tunghoanh.zing.vn/   12/10/2010
29 Kart Rider VTC Online -Nghệ An CASUAL GAME Hàn Quốc 30/QĐ-TCTT  16/10/2009 boomspeed.zooz.vn/ 10/12/2010
10/03/2011 
30 Đại chiến xích bích Cty cổ phần truyền thông NSC MMORPG Hàn Quốc  02/QĐ-TCTT  14/01/2009 www.xichbich.com.vn    
31 Runes of Magic/ Chúa tể phục sinh MMORPG Đài Loan 27/QĐ-TCTT  2/10/2009 www.romvn.com.vn.   22/9/2011
32 FOH Online Cty Châu Á mềm casual game  Trung Quốc 07/QĐ-TCTT  23/03/2010 http://foh.vn vµ http://foh.playpark.vn    Thu hồi quyết định
 phê duyệt nội dung, kịch bản (2010)
33 Đế Vương Châu Á mềm webgame Trung Quốc
02/QĐ-TCTT  25/2/2010 www.devuong.vn
http://devuong.playpark.vn
14/12/2010 
15/03/2011 
34 Band Master VTC Online -Nghệ An CASUAL GAME Hàn Quốc 12/QĐ-TCTT 12/4/2010 bm.vtc.vn   15/06/2011
35 Hostep Vina Game CASUAL GAME Trung Quốc 4/QĐ-TCTT  21/01/2008 www.hot.zing.vn 13/04/2011 25/06/2011
36 Atlantica VTC Online -Nghệ An MMORPG Hàn Quốc 14/QĐ-TCTT  23/04/2009 atlan.vtc.vn 4/4/2011 14/10/2011
37 Linh thú online Công ty Châu Á mềm MMORPG Trung Quốc  19/QĐ-TCTT 16/7/2009 www.linhthu.vn; lt.playpark.vn 30/01/2012 1/5/2012
38 Độc bá giang hồ Công ty TNHH Châu á Mềm MMORPG Hàn Quốc  12/QĐ-TCTT  10/4/2009 www.docba.vn
http://db.playpark.vn
27/4/2012 27/7/2012

Lượt truy cập: 3255

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)