Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

Thông tin cơ sở

Tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

(07/10/2019)

 10 chương trình tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

(30/09/2019)

Download 16 audio tại đường link dưới đây: