Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 18/06/2021

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Tiền Giang

(01/07/2020)

Kết luận 648/KL-TTII ngày 24/06/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra việc chấp hành về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Thanh Hóa

(16/06/2020)

Kết luận số 197/KL-TT6 ngày 10/6/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

(10/06/2020)

Kết luận thanh tra số 586/KL-TTVII, ngày 27/5/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TTTT.