Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 18/10/2021

Số liệu - Báo cáo

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thanh Tâm

(15/12/2020)

Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC ngày 14/12/2020.

Quyết định Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(15/12/2020)

Quyết định số 30/QĐ- HBXPVPHC ngày 7/12/2020.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong

(27/11/2020)

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.