Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/07/2021

Số liệu - Báo cáo

Quyết định Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(15/12/2020)

Quyết định số 30/QĐ- HBXPVPHC ngày 7/12/2020.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong

(27/11/2020)

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Tạp chí Đồng hành Việt

(19/11/2020)

Kết luận thanh tra số 1027/KLKT-TTra ngày 17/11/2020 của Thanh tra Bộ TTTT.