Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/07/2021

Số liệu - Báo cáo

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Vũ Thị Thanh Tâm

(15/12/2020)

Quyết định số 32/QĐ-XPVPHC ngày 14/12/2020.