Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31/05/2023

TIN TỨC, SỰ KIỆN

Bản đồ phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 31/12/2017

01/06/2017 13:46 CH Xem cỡ chữ

Vùng phủ VTV1 tại Bình Phước
VTV-Binhphuoc.jpg
 
Vùng phủ VTV1 tại Nha Trang - Khánh Hòa (Trạm chính)
VTV-Khanh-Hoa.jpg
 
Vùng phủ sóng kênh địa phương tại Nha Trang – Khánh Hòa
KenhDP-NhaTrang.jpg
 
Vùng phủ sóng kênh địa phương tại Trà Vinh
KenhDP-TraVinh.jpg
 
Vùng phủ sóng VTV 1 tại Tây Ninh (Núi Bà Đen)
VTV1-TayNinh.jpg
 
 Vùng phủ sóng kênh địa phương tại Sóc Trăng
KenhDP-SocTrang.jpg
 
Vùng phủ VTV1 tại Cà Mau
VTV1-CaMau.jpg
 
Vùng phủ sóng VTV 1 tại Hà Tiên – Kiên Giang (trạm chính)
VTV1-HaTienKG.jpg
 
Vùng phủ sóng VTV1 tại Hòn Me – Rạch Giá – Kiên Giang (trạm chính)
VTV1-Hòn-MeKG.jpg
 
 Vùng phủ sóng tương tự mặt đất tại huyện đảo Phú Quốc – Kiên Giang
PhuQuocKG.jpg
 
Vùng phủ sóng VTV1 tại Bạc Liêu
VTV1-BacLieu.jpg

VÙNG PHỦ SÓNG TRUYỀN HÌNH SỐ DVB-T2 CỦA VTC TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG
VTC-PQ.jpg

 

Nguồn: Cục Tần số vô tuyến điện

Lượt truy cập: 4468

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)