Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/05/2023

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Sử dụng truyền hình số mặt đất có phải mất tiền thuê bao hàng tháng như truyền hình cáp không?

03/07/2015 15:29 CH Xem cỡ chữ

Trả lời:
 
Sử dụng truyền hình số mặt đất có thể thu xem miễn phí nhiều kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các Đài Trung ương và địa phương và các kênh không khóa mã khác. 

Ngoài ra, truyền hình số mặt đất còn cung cấp các dịch vụ truyền hình trả tiền. Để truy cập được các dịch vụ truyền hình trả tiền thì người xem truyền hình phải ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ và trả tiền phí thuê bao hàng tháng. 

Lượt truy cập: 1565

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)