Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những chủng loại máy thu hình nào phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất? Thời điểm nào tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất?

04/04/2014 16:29 CH Xem cỡ chữ

Theo Thông tư số 07/2013/TT-BTTTT ngày 18/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các chủng loại máy thu hình sử dụng công nghệ màn hình LCD, LDP, LED, OLED và các công nghệ màn hình tiếp theo được sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn DVD-T2, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 phù hợp với  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63: 2012/BTTTT.

Từ ngày 01/04/2014, tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình trên 32 inch phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất.

Từ ngày 01/04/2015, tất cả các máy thu hình có kích thước màn hình từ 32 inch trở xuống phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất.
 

Lượt truy cập: 2002

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)