Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

AVG

Bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của AVG

03/07/2015 09:44 SA Xem cỡ chữ

1. Bản đồ phủ sóng toàn quốc

20150701-h1.jpg

2. Miền Bắc

20150701-h2.jpg

3. Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam

20150701-h3.jpg

4. Khánh Hòa

20150701-h4.png

5. Miền Nam

20150701-h5.png 

Lượt truy cập: 14823

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)