Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

TIN TỨC, SỰ KIỆN

Hà Nội: Khẩn trương triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

17/09/2015 09:42 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 15/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 296/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn tại buổi họp của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam với UBND TP Hà Nội.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã, báo, đài thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu, báo cáo UBND thành phố phương án hỗ trợ theo kế hoạch đã ban hành của UBND thành phổ, trong đó, nêu rõ nguồn hỗ trợ của trung ương và của thành phố. Sở Tài chính, các đơn vị liên quan đề xuất phương án để thành phố ứng vốn, đảm bảo kịp tiến độ theo lộ trình số hóa của Chính phủ. Tổng hợp các nội dung liên quan trình Ban Cán sự Đảng thành phố xin ý kiến Thường trực Thành ủy trước khi thực hiện. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối họp với các đơn vị liên quan báo cáo phương án tổng thể bố trí vốn để triển khai Dự án chuyển đổi công nghệ số hóa sản xuất - phát sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các nội dung liên quan họp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; rà soát, hoàn chỉnh các nội dung báo cáo Ban cán sự Đảng thành phố để xin ý kiến Thường trực Thành ủy.
 
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội khẩn trương hoàn thiện Đề án kiện toàn tổng thể trong đó có Dự án Chuyển đổi công nghệ số hóa sản xuất - phát sóng truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội theo chỉ đạo của UBND thành phố và đề xuất các giải pháp để Dự án được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, báo cáo UBND thành phố trước 1/10/2015.
 
Công ty CP Truyền dẫn phát sóng truyền hình đồng bằng sông Hồng (RTB) đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn thành phố như đã cam kết; khẩn trương chuẩn bị nội dung làm việc với 14 địa phương theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguồn: hanoi.gov.vn

Lượt truy cập: 1396

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)