Cục An toàn thông tin

Cục An toàn thông tin là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Cục An toàn thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39436684 - 024.32096789

Fax: 024.39436684

Website: http://ais.gov.vn/home.htm

attt1.png

Phó Cục trưởng phụ trách điều hành:

Ông Trần Đăng Khoa

attt2.png

Phó Cục trưởng:

Ông Hoàng Minh Tiến

attt3.png

Văn phòng Cục:

Phó Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Hồng Anh

attt5-copy.png

Phòng Quy hoạch và Phát triển:

Phó Trưởng phòng : Bà Đỗ Hải Anh

attt6.png

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế:

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh Thu

attt7.png

Phòng Pháp chế và Kiểm tra:

Trưởng phòng : Ông Hồ Viết Thắng

attt8.png

Phòng An toàn hệ thống thông tin:

- Trưởng phòng: Ông Trần Nguyên Chung

attt9.png

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Mạnh Thắng

attt10.png

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam:

Quyền Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Tuân

attt11.png

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia:

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Hồng Thu

attt13.png

Cục An toàn thông tin có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1499/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin.